Födda: Våren 2022
Mor: S*Wihlthos LoRina - RAG a 21
Far: S*Rättvikskullans Bernard - RAG n