LoRina planeras paras senare i år. Eventuellt även Gripen. Mer info kommer när parning skett. Intresse går bra att visa.